Contributiegegevens en Inschrijfformulier

Contributie

Contributie: Leden  € 35,00 per jaar
Postadressen +  € 10,00 per jaar, per e-mail geen opslag portokosten.
Jeugdleden:  € 30,00 per jaar

Indien ons clubblad per post aan u verzonden dient te worden, zijn wij genoodzaakt hiervoor € 10,00 per jaar in rekening te brengen, als dit via e-mail verzonden kan worden dan brengen wij hier geen kosten voor in rekening. U u hierover niets aangeeft, gaan wij er vanuit dat u het clubblad via mail wilt ontvangen.

Betalingen: te voldoen voor 1 januari Rabobank Westfriesland-Oost t.g.v. rekening nr.  NL39RABO013.02.96.155 t.n.v. Streker Vogelvrienden.

Aanmelden lidmaatschap nieuwe leden ingaande iedere maand.
Opzegging lidmaatschap per verenigingsjaar.

Voor meer informatie: R. Kok/Ledenadministratie.

Voor een inschrijfformulier, stuur gerust even een berichtje naar de ledenadministratie