Ledenavond/Jaarvergadering

Maandag 24 april wordt de jaarvergadering gehouden. Bijzonder is dat wij tijdens deze avond, na een bestuursperiode van ruim 35 jaar, afscheid zullen nemen van Cor Stap. Wij hopen op veel belangstelling!

Na afloop van de jaarvergadering, deze duurt bij ons nooit zo heel erg lang, zullen er veel foto's te zien zijn die de leden zelf hebben gemaakt. Dit gaat om foto's van de eigen vogels, de eigen volières, of vogels die buiten zijn gesignaleerd. De eerste foto's zijn binnen en het ziet er echt al prachtig uit. Kom dus vooral naar deze avond.

Iedereen, ook niet-leden, is van harte welkom!

Graag tot ziens in café De Paus, P.J. Jongstraat 96 in Lutjebroek.

aanvang 20.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering van 23 mei 2011

Aanwezig 19 leden.
Om vijf over acht opent Ruud de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen die de moeite hebben genomen om naar de jaarvergadering te komen.
De volgende personen waren deze avond verhinderd en hebben afbericht gegeven, Tim Bakker, Frans en Annie van Beurden, N van Dijk en Sjaak Korver.

Voor het late verschijnen van het clubblad biedt Ruud namens het bestuur zijn excuses aan. De late verschijning kwam door een samenloop van omstandigheden.

Meer mededelingen waren er niet zodat we over gingen naar het jaarverslag van de secretaris. Deze heeft iedereen in het clubblad gelezen, en er was niemand die er vragen of opmerkingen over had. Ruud bedankte Erik voor zijn verslag.

Dan het financiële gedeelte.
Marco las het financieel verslag van de tentoonstelling en het financieel verslag van het boekjaar voor.
Hierna werden de volgende vraag gesteld, Carla wilde graag weten waar het bedrag overige kosten uit bestond, dit zijn kosten voor o.a. inktcatridges, kilometer declaraties e.d. Meer vragen  waren er niet zodat de boeken werden goedgekeurd.

Ruud bedankte Marco, en benadrukte dat het moeilijk is om de boeken op deze manier over te nemen. Peter was iemand die alles perfect voor elkaar had en de lat ligt dan erg hoog.

De kascommissie heeft de boeken onder het genot van een lekker stuk appelgebak gecontroleerd, ze konden niets vinden. Ook gaven ze Marco een compliment en begrepen heel goed dat hij op sommige vragen geen antwoord kon geven.
Wim groot was aftredend als kascommissie lid, voor volgend jaar zijn Sjaak Mol en Frans van Beurden de personen die de boeken controleren, Truus Groot gaf haar eigen op en is volgend jaar reserve.

Na het financiële gedeelte was het tijd voor de bestuursverkiezing.
Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld zodat Sjef en Marco mogen blijven. Ook werd Carla timmer automatisch gekozen als nieuw bestuurslid.
Ruud heette Carla van harte welkom in het bestuur.

Het beleid van het bestuur;
Voor 26 maart 2012 heeft het bestuur alvast de familie de Moor vast gelegd voor een avond, Ruud vraagt aan de aanwezigen welke van de lezingen ze willen hebben.
Hierop komt naar voren dat het niet de hele avond over papegaaien moet gaan.
Fred Oor wil graag een avond over verschillende parkieten, we zullen kijken of er een spreker  te vinden is. Ook komt het verzoek om een avond over tropen te organiseren.

Ook de tentoonstelling komt ter sprake, de leden zouden graag zien dat er meer inzenders komen. Dit is iets wat het bestuur ook wil en als er dan ook ideeën zijn dan vernemen wij die graag.

Ook wordt er gevraagd om vogels die te koop staan in de zaal of die niet eerder kunnen worden mee geven als iemand ze wil hebben en die persoon komt verderop vandaan. Het bestuur vindt dit zeer moeilijk wat waar trek je een grens.

Sjaak Mol vraagt of we nog wel bekers moeten uitreiken, volgens hem kunnen we wel alleen oorkondes doen. Er zijn nog veel leden die de voorkeur voor een beker hebben, en vooral degene die voor het eerst meedoen.

Het bestuur is voornemens om volgend jaar weer een uitje naar een vogelpark te organiseren. De aanwezige leden vinden dit wel wat. Waarschijnlijk kiezen we voor Avi fauna. Meer informatie volgt.

Wim groot vraagt of de vogelbeurs nog groter wordt, dit is op dit moment nog niet de bedoeling. We draaien leuk en het is nu gezellig druk tijdens de beurs. Ook is het afwachten wat de wetgeving op het gebied van beurzen gaat doen.

Theo Kok vraagt of de bond wat tegen de nieuwe wetsvoorstellen doet. Deze is in overleg met het ministerie.

Sjaak Mol bedankt het bestuur voor het vele werk wat we verzetten.

Als laatste punt in het beleid van het bestuur vermeld Ruud dat we in overleg zijn met vogelvereniging Piet. Dit gaat dan over samenwerking bijvoorbeeld en samen organiseren van een ledenavond, het samen organiseren van uitjes en het elkaar bestuurlijk ondersteunen.

Hierna was het tijd voor de pauze met verloting, vele leden vertrokken weer met mooie prijzen naar huis, en voor de leden die dit keer niet zo gelukkig waren wie weet hebben jullie volgende keer meer geluk.

Dan als slot van de avond de rondvraag
Sjaak Mol stelt voor om als uitje de fietstocht van de Rabobank te doen, met als afsluiting een barbecue. Het lijkt het bestuur wel wat maar we krijgen maar voor tien leden geld van de bank.
Ook heet hij Carla namens de leden welkom in het bestuur.

Mevrouw Kraakman vraagt waarom we nooit in de binding (dorpsblad Wervershoof) staan met een aankondiging voor een ledenavond, vogelbeurs of de vogelshow. Erik verstuurd wel stukjes naar de binding.

Om tien voor tien sluit Ruud de vergadering.

Hierna is het tijd om de jubilarissen te huldigen, N van dijk en Cor Gerritse waren deze avond verhinderd. Gilbert kraakman was wel aanwezig en Ruud spelde hem de speld voor het 25 jarig lidmaatschap op.

Dat was het voor deze avond, en omdat de financiën het toelaten krijgt iedereen nog een drankje van de vereniging aangeboden.