Reglement Vogelbeurzen

Streker Vogelvrienden volgt het beursreglement van de NBvV.
Onder deze link vindt u dit reglement.